Тема, ідея, проблема

Проблема

Певна суперечність у житті, яку помітив автор літературного твору та яка потребує осмислення, вирішення.

Тема

Коло життєвих явищ , відображених у творі у зв’язку з певною проблемою, що служить предметом авторського осмислення та оцінки.

Ідея

Головна думка, що служить узагальненим вираженням змісту всього твору й містить у собі оцінку зображених у ньому життєвих явищ.

У ліричному творі не завжди можна визначити тему та проблему, тому там говорять про мотив, як стійкий формально-змістовий компонент. Проблему, тему та ідею твору зазвичай виділяють у драматичних та епічних жанрах.

Tema
вверх