Джерела

Список використаної літератури

 • Антологія української літературно-критичної думки першої половини ХХ століття: наук. вид. / упоряд. Віра Агеєва. - Київ : Смолоскип, 2016
 • Галич Олександр, Назарець Віталій, Васильєв Євген. Теорія літератури : Підручник За наук. ред. О. А. Галич. – Київ: Либідь, 2001.
 • Гундорова Тамара Іванівна. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодернізм – Київ: Критика, 2013
 • Леонід Ушкалов. Від бароко до постмодерну. — Київ: Грані-Т, 2011
 • Літературознавчий словник-довідник / За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В.І.Теремка. — К,: ВЦ «Академія», 2007. — 752 с. (Notabene)
 • Павличко Соломія Дмитрівна. Теорія літератури – Київ: Основи, 2002. – 679 c.
 • Пахаренко, В.І. Українська література: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2009.
 • Терещенко В.М. Власне висловлення. Приклади виконання творчих тестових завдань. – Харків, 2010.
 • ТІМО -абітурієнт. Українська мова і література. -Харків. «ФАКТ» 8/9 2011. – С.42-44
 • Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр Авраменко, Василь Пахаренко. — К. : Грамота, 2018. — 256 с.: іл.
 • Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загальн. серед. освіти / Олександр Авраменко — К. : Грамота, 2019. — 256 с.
 • Українська література: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл./ Олександр Авраменко - К. Грамота, 2016
 • Українська література : підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. — К. : Грамота, 2017.
 • Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — К.:ВЦ «Академія» - 2008
 • Юрій Шевельов. Вибрані праці. У 2 кн. Кн. II. Літературознавство (Упоряд. Іван Дзюба) - Видавець:КМ-академія, - 2009
вверх