Тема, ідея, проблема

Композиція художнього твору. Сюжет і позасюжетні елементи

Композиція

Побудова твору, доцільне поєднання всіх його компонентів у художньо-естетичні цілісність, зумовлену логікою зображуваного, світоглядною позицією, естетичним ідеалом, задумом письменника, нормами обраного жанру тощо.

Сюжет літературного твору

Перебіг дії та послідовність її розвитку.

 • Пролог

  Початковий епізод твору, в якому щось повідомляється про наміри та завдання автора, коротко викладаються розгорнуті далі події або зображується подія, віддалена в часі від основної дії. (Пролог у поемі Івана Франка «Мойсей»)

 • Експозиція

  Попереднє, у найзагальніших рисах , знайомство з персонажами твору, уведення в ситуацію, у якій визріває конфлікт.

 • Зав’язка

  Елемент сюжету, вихідний момент у розвитку дії художнього твору.

 • Розвиток дії

  Розвиток дії від зав’язки до кульмінації, своєрідний перебіг розповіді автора про життя, стосунки, дії персонажів.

 • Кульмінація

  Момент найвищого піднесення, напруження дії, момент максимального загострення конфліктної ситуації.

 • Розв’язка

  Частина сюжету, яка завершує дію, доводить її до логічного вирішення події.

 • Епілог

  Завершальна частина твору, додана до завершеного художнього твору й не пов'язана з ним нерозривним розвитком дії. (Епілог у поемі Тараса Шевченка «Катерина»: Доля Івана, сина Катерини — поводиря у сліпого кобзаря. Його зустріч із батьком, тепер великим паном, що відцурався своєї дитини.)

Позасюжетні елементи

Опис зовнішності персонажів, пейзаж, авторські відступи, епіграфи, присвяти, сни, листи тощо.

Tema

вверх