напрями і стилі

Бароко

Напрям у мистецтві XVI- першої половини XVII ст.

 • Мистецтво двох епох: Відродження і Середньовіччя.
 • Митці бароко центральне місце приділяють Богові і релігії, цінують дотепність, парадоксальність, контрастні сполучення.
 • Поєднання «непоєднуваного» покликане вражати й дивувати.
 • Бароко притаманна інакомовність, повчальність.

Приклади художніх творів

Григорій Сковорода «Всякому місту - звичай і права», «De libertate» «Бджола та Шершень»

Класицизм

Напрям у мистецтві ХVІІ– ХVІІІ ст.

 • У творчості панує культ «класиків» (передусім – античних письменників) та розуму.
 • Напрям пов’язаний із суворою нормативністю та регламентацією.
 • За зразком античної літератури жанри діляться на високі (трагедія, героїчна поема), середні (елегія) та низькі (комедія, пісня).
 • В Україні не було передумов для розвитку «високих» жанрів літератури з оспівуванням царів, імператорів, бо не було власної держави. Тож через національну специфіку в літературі на перше місце виходять «низькі» гумористично-сатиричні жанри класицизму.

Приклади художніх творів

Іван Котляревський «Наталка Полтавка»

Романтизм

Напрям у мистецтві XVIII – початку ХІХ ст.

 • Романтики проголошують абсолютну свободу творчості.
 • Внутрішній світ людини цікавить романтиків найбільшою мірою. Світ ірреальний стає для них головним об’єктом уваги, адже мистецтво на думку Жорж Занд «є не зображенням реальної дійсності, а пошуком ідеальної правди».
 • Визначною рисою романтиків був гарячий інтерес до фольклору, вони значно збагатили систему літературних жанрів, звертаючись до народної творчості. Саме в романтизмі народжується жанр історичного роману, основоположником якого є Вальтер Скотт.

Приклади художніх творів

Пантелеймон Куліш «Чорна Рада»

Реалізм

Напрям у мистецтві XIX ст.

 • Характеризується правдивим і всебічним відображенням дійсності на основі типізації життєвих явищ.
 • Типові характери діють у типових обставинах, у конкретно-історичних умовах. Герої реалізму завжди зображуються на тлі доби, у кожному творі проступає обличчя історії.

Приклади художніх творів

Іван Нечуй-Левицький «Кайдашева сім’я», Панас Мирний, Іван Білик «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Модернізм

Термін, що позначає сукупність літературних напрямів та шкіл початку ХХ ст.

 • Імпресіонізм
 • Символізм
 • Експресіонізм
 • Неоромантизм
 • Неокласицизм

Імпресіонізм

 • Художній напрям, заснований на принципі безпосередньої фіксації вражень, спостережень, співпереживань.
 • Основний стильовий прийом імпресіоністів – зображення не самого предмета, а вражень від нього.

Приклади художніх творів

Михайло Коцюбинський «Intermezzo»

Символізм

 • Основною рисою цього напряму є те, що конкретний художній образ перетворюється на багатозначний символ.

Приклади художніх творів

Ольга Кобилянська «Valse melancolique», Микола Вороний «Блакитна панна»

Експресіонізм

 • Термін «експресіонізм» був покликаний визначити сутність мистецтва, що є за своїми цілями протилежний імпресіонізму й реалізму: мистецтво не зображає дійсність, а виражає її сутність.
 • Світ для більшості письменників-експресіоністів є ворожим для людини, яка стала свідком драматичних подій і тяжких потрясінь початку ХХ ст.

Приклади художніх творів

Василь Стефаник «Камінний хрест»

Неоромантизм

 • Творчість неоромантиків продукувала відродження етично-моральних цінностей (віра, воля, гідність, жертва, ідея, ідеал, мораль, обов'язок, посвята, правда, свідомість, сила, слава, честь тощо) й культу почуттів.
 • Як і попередники — представники романтизму XIX століття, неоромантики заперечували прозу «міщанського» життя. Вони оспівували мужність, подвиг, романтику пригод, часто обираючи тлом для своїх сюжетів екзотичні країни.
 • Характерний неоромантичний герой — непересічна сильна особистість, нерідко наділена рисами «надлюдини», вигнанець, що протистоїть суспільній більшості, шукач романтики та пригод.

Приклади художніх творів

Леся Українка «Лісова пісня»

Неокласицизм

 • Течія в літературі та мистецтві, що з’явилася значно пізніше занепаду класицизму як літературного напряму й знайшла свій вияв у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів.
 • Виник у західноєвропейській літературі в середині XIX ст.
 • До групи українських неокласиків у 20-х роках XX ст. належали М. Зеров, М. Драй-Хмара, М.Рильський, П. Филипович, Юрій Клен (О. Бургардт). Вони відмежовувалися від так званої пролетарської культури, прагнули наслідувати мистецтво минулих епох, віддавали перевагу історико-культурній та морально-психологічній проблематиці.

Приклади художніх творів

Максим Рильський «У теплі дні збирання винограду»

Постмодернізм

Напрям у мистецтві останньої третини ХХ ст.

Постмодернізм є продуктом постіндустріальної епохи, епохи розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.

Постмодністам притаманне

 • прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій;
 • бачення повсякденного реального життя як апокаліптичного карнавалу;
 • використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя;
 • зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо);
 • суміш багатьох традиційних жанрових різновидів;
 • запозичення, перегуки, алюзії спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях (цитування);
 • іронічність та пародійність;
 • широке використання суржику, жаргонізмів, вульгаризмів.
 • Приклади художніх творів

  Юрій Андрухович «Московіада»,Оксана Забужко «Казка про калинову сопілку»

вверх