м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Характеристика сертифікаційної роботи з географії

У характеристиці сертифікаційної роботи з географії визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з географії.

Сертифікаційна робота з географії містить 54 завдання різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (36 завдань),
  • на встановлення відповідності (6 завдань),
  • відкритої форми з короткою відповіддю (6 завдань),
  • з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (6 завдань).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 90. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання всіх завдань тесту переводиться у шкалу 1-12 балів і зараховується, як бал державної підсумкової атестації (ДПА) для тих учасників, які обрали географію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Завантажити характеристику у форматі PDF.