м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Про нас

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти створений відповідно до наказів Українського центру оцінювання якості освіти від 10.04.2006 р. №3 та від 16.05.2006 р. №22/1.

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти діє на підставі Положення про Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (нова редакція), затвердженого 8 травня 2019 року.

Скорочене найменування – ЛРЦОЯО.

До території обслуговування ЛРЦОЯО належать Волинська, Львівська, Рівненська області (наказ МОН від 26.10.2015 р. №1107).

Витяг з Положення про Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти (нова редакція)

Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти є бюджетною установою, що бере участь в організації та проведенні в зоні обслуговування, визначеній Міністерством освіти і науки України (далі – регіон), зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні (далі – зовнішнє незалежне оцінювання), незалежного тестування професійних компетентностей у процесі сертифікації педагогічних працівників (далі – тестування педагогічних працівників), моніторингу якості освіти та інших досліджень у сфері освіти (далі – освітні вимірювання), а також виконує інші завдання відповідно до цього Положення та законодавства.

Львівський регіональний центр є окремою юридичною особою та може мати у своїй структурі відокремлені структурні підрозділи – екзаменаційні центри.

Львівський регіональний центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Українського центру, іншими актами законодавства та цим Положенням.

Основними завданнями Львівського регіонального центру є:

 • участь в організації та проведенні зовнішнього незалежного оцінювання на території Волинської, Львівської та Рівненської областей;
 • участь у підготовці та здійсненні тестування педагогічних працівників;
 • участь за дорученням Українського центру в підготовці та проведенні:
  • освітніх вимірювань;
  • оцінювання рівня володіння українською та іноземними мовами (далі – мовний іспит);
  • вступних випробувань із використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – вступні випробування);

До сфери діяльності Львівського регіонального центру належать:

 • участь у наповненні банка завдань зовнішнього незалежного оцінювання (розроблення, рецензування, апробація) відповідно до доручень Українського центру;
 • організація та проведення у встановленому порядку та/або за дорученням Українського центру реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, тестуванні педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту;
 • формування у встановленому порядку мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • утворення пунктів реєстрації, пунктів перевірки, пунктів обробки та пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, а також за дорученням Українського центру інших тимчасових пунктів для проведення тестування педагогічних працівників, вступних випробувань, мовних іспитів, освітніх вимірювань;
 • організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, вступних випробувань, освітніх вимірювань, мовного іспиту, тестування педагогічних працівників відповідно до технологічних процедур, визначених Українським центром;
 • організація добору, реєстрації, підготовки осіб, які залучаються до організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • участь у процесі доставки, організація охорони матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробуваннях;
 • обробка матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • організація перевірки завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт учасників зовнішнього незалежного оцінювання, а також за дорученням Українського центру – робіт учасників тестування педагогічних працівників, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • забезпечення умов конфіденційності під час доставки, обробки, перевірки та зберігання робіт зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • участь у проведенні освітніх досліджень відповідно до доручень Українського центру;
 • проведення аналітичних досліджень із питань зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробувань;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадськості щодо процедур та процесу проведення зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, освітніх вимірювань, мовного іспиту, вступних випробувань.

Львівський регіональний центр має право в порядку, передбаченому актами законодавства, надавати на замовлення фізичних та юридичних осіб платні послуги з:

 • проведення мовних іспитів, вступних випробувань, зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, крім випадків, коли право на їх безоплатне проходження передбачено законодавством;
 • підготовки та проведення освітніх вимірювань, пробного зовнішнього незалежного оцінювання;
 • використання комп’ютерних програмно-апаратних засобів;
 • обробки інформації з використанням програмно-апаратних засобів;
 • виготовлення дублікатів документів, що засвідчують факт проходження та/або підтверджують результати зовнішнього незалежного оцінювання, тестування педагогічних працівників, вступних випробувань, мовних іспитів та освітніх вимірювань;
 • надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізації власної друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в електронній формі; розроблення поліграфічного дизайну;
 • надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не використовується в діяльності Львівського регіонального центру, якщо це не погіршує умов праці працівників Львівського регіонального центру;
 • редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання текстів;
 • проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;
 • розроблення, упровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання;
 • друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії.

Львівський регіональний центр очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади директором Українського центру за погодженням з Міністерством освіти і науки України наказом Українського центру.

Львівський регіональний центр має статус неприбуткової організації, що в установленому законодавством порядку внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій як бюджетна установа.

Діяльність Львівського регіонального центру фінансується за рахунок коштів державного бюджету, коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, а також коштів, отриманих у результаті надання Львівським регіональним центром платних послуг та за іншими джерелами власних надходжень.

Команда Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти забезпечує якісне проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні та моніторинг якості освіти у Волинській, Львівській, Рівненській областях

Директор
СЕРEДЯК Лариса Володимирівна (032)233-13-94
Заступники директора
ЯНУШEВИЧ Ольга Володимирівна
МИЛЯHИК Андрій Іванович
(032)242-26-64
(032)242-26-62
Помічники директора
ДАЦКІВ Ярина Іванівна
ЛАГOЦЬКИЙ Рoман Володимирович
(032)231-49-83
-
Головний бухгалтер
ГOРІШНА Ксеня Cеменівна (032)242-26-63
Заступник головного бухгалтера
КOСТИК Олександра Степанівна (032)242-26-63
Бухгалтер
ДМИТРІВ Юлія Степанівна (032)242-26-63
Начальник навчально-методичного відділу
ХAМУЛЯК Степан Богданович (032)242-26-62
Методисти відділу
КЛИМEЦЬ Ірина Юріївна (Українська мова та література)
КOХАНЕВИЧ Тетяна Володимирівна (Українська мова та література)
БAБЮК Микола Володимирович (Хімія)
РІПЕЙ Ярослава Володимирівна (Фізика)
(032)242-26-62
Начальник відділу інформаційних технологій
БIЛОНІЖКО Віктор Мирославович (032)242-26-61
Провідні спеціалісти відділу IT
ДAНЬКІВ Ярослава Ярославівна
СОРОКА Лілія Юріївна
ШAБАЙКОВИЧ Галина Михайлівна
(032)242-26-61
Начальник організаційно‑методичного відділу
МЕЛЬНИК Ольга Ярославівна (Рівненська область) (032)242-26-60
Методисти відділу
ФЕДОРИШИН Ірина Романівна (м.Львів)
ПУШКІНА‑ПАЗДЕРСЬКА Наталія Олександрівна (Волинська область)
ПІЦЬ Мар'яна Мар'янівна (Львівська область)
(032)242-26-60
(032)242-64-13
(032)242-64-12