м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Характеристика сертифікаційної роботи з біології

У характеристиці сертифікаційної роботи з біології визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з біології.

Сертифікаційна робота з біології містить 50 завдань різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),
  • на встановлення відповідності (8 завдань),
  • з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання). 

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 82. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання тесту переводиться у шкалу 1-12 балів і зараховується, як бал державної підсумкової атестації (ДПА) для тих учасників, які обрали біологію для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Завантажити характеристику у форматі PDF.