м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Характеристика сертифікаційної роботи з фізики

У характеристиці сертифікаційної роботи з фізики визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.

Сертифікаційна робота з фізики містить 38 завдань різних форм:

  • з вибором однієї правильної відповіді (20 завдань),
  • на встановлення відповідності («логічні пари») (4 завдання),
  • відкритої форми з короткою відповіддю (14 завдань).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 64. На виконання сертифікаційної роботи відведено 180 хвилин.

Результат виконання всіх завдань тесту переводиться у шкалу 1-12 балів і зараховується, як бал державної підсумкової атестації (ДПА) для тих учасників, які обрали фізику для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання.

Завантажити характеристику у форматі PDF.