м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Додаткова сесія НМТ

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації (10–15 травня 2024 року), зареєструватися для участі в додатковій сесії НМТ можуть особи, які:

 • за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
 • не змогли з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ під час основного періоду реєстрації;
 • реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Подання документів у додатковий період реєстрації для участі в НМТ під час додаткових сесій здійснюється відповідно до порядку реєстрації

Звертаємо увагу! Під час реєстрації для участі в додаткових сесіях НМТ потрібно обов’язково завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію  заяви щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій та документа, що підтверджує поважну причину, через яку учасник / учасниця  не зареєструвався / не зареєструвалася під час основного періоду реєстрації.

Вступники, які реєструвалися в основний період реєстрації, але яким було відмовлено в реєстрації для участі в НМТ, мають у персональному кабінеті, створеному в основний період реєстрації, усунути недоліки та надіслати внесену інформацію та копії документів на обробку до регіонального центру оцінювання якості освіти, натиснувши на відповідну кнопку в сервісі.

Обробку інформації та відповідних сканкопій / фотокопій документів, надісланих потенційними учасниками в додатковий період реєстрації, регіональний центр оцінювання якості освіти здійснює  протягом семи календарних днів із дня надсилання інформації на обробку.

Інформацію про допуск / недопуск особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають в її персональному кабінеті.

Протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії НМТ, у якій учасник / учасниця мав / мала брати участь, здійснюють подання документів для участі в додаткових сесіях учасники, які:

 • не з’явилися до ТЕЦ або з’явилися, але не змогли взяти участі в НМТ під час основних сесій НМТ через поважні причини;
 • у день проведення основної сесії НМТ, у якій не змогли взяти участі, оскільки брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, тренувальних зборах із підготовки до них, або прямували до/з місць їх (заходів та/або тренувальних зборів) проведення, що підтверджено відповідними документами;
 • брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи (через різке погіршення стану здоров’я, виникнення в ТЕЦ обставин, що могли становити загрозу для життя та здоров’я учасників НМТ, дочасне припинення процедури НМТ через неможливість створення належних умов для виконання сертифікаційної роботи).

Учасники,  які не з’явилися до ТЕЦ  через поважні причини або в день проведення НМТ брали участь у міжнародних, всеукраїнських заходах мають подати до регіонального центру оцінювання якості освіти, який здійснював реєстрацію для участі в основних сесіях НМТ,  заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій, а також один із документів, де відображено факти та обставини, що могли бути підставою для допуску до участі в додаткових сесіях, протягом трьох робочих днів з дня проведення НМТ, у який вони мали проходити тестування, в один із таких способів:

 • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення НМТ та час, потрібний на доставку документів до регіонального центру);
 • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважається дата, зафіксована в електронній скриньці регіонального центру оцінювання якості освіти);
 • особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

У день проведення основної сесії НМТ подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій  у ТЕЦ до виходу з нього можуть особи, які:

 • брали участь в основній сесії НМТ, але не змогли розпочати або завершити виконання сертифікаційної роботи через виникнення в ТЕЦ форс-мажорних обставин;
 • брали участь у НМТ, але стосовно них було допущено порушення процедури проведення НМТ в ТЕЦ. 

Рішення про допуск до участі в додаткових сесіях зазначених осіб приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах ТЕЦ. Особу допускають до проходження НМТ під час додаткових сесій за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти клопотання про анулювання її результату НМТ.

Інформацію про рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо допуску / недопуску особи до участі в додаткових сесіях НМТ зазначають у персональному кабінеті такої особи.

Учаснику / учасниці, який / яка з поважних причин не зміг / не змогла завершити виконання сертифікаційної роботи під час основної сесії НМТ, зареєструвався / зареєструвалася для участі в додатковій сесії, але не взяв / не взяла участі в ній, результат основної сесії НМТ може бути відновлено рішенням апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за умови подання таким учасником / такою учасницею заяви до Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше 19 липня 2024 року.

Докладніше про реєстрацію для участі в додатковій сесії НМТ – за посиланням. 

У межах часу, відведеного на основний період реєстрації (14 березня – 11 квітня 2024 року) подати документи для участі в додатковій сесії могли особи, які:

 • не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ   (14 травня – 25 червня 2024 року)  братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо), включених до офіційних заходів Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді та спорту України, офіційних програмах обміну, академічної мобільності, що підтверджено відповідними документами;
 •  не можуть пройти НМТ під час основних сесій у зв’язку з тим, що в період проведення основних сесій НМТ (14 травня – 25 червня 2024 року) складатимуть державні іспити, екзаменаційно-залікову сесію, що підтверджено відповідними документами;
 • бажають пройти НМТ в населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише під час додаткових сесій;
 • проживають (перебувають) за кордоном та проходитимуть НМТ за кордоном.

Звертаємо увагу! Учасники, які не можуть пройти НМТ під час основних сесії через те, що братимуть участь у міжнародних, всеукраїнських заходах, складатимуть державні іспити тощо, мали під час реєстрації вказати на потребу в проходженні НМТ під час додаткових сесій та завантажити до персонального кабінету сканкопію / фотокопію одного з документів, що підтверджує причину, яка унеможливлює участь в основних сесіях.

Особи, які виявили бажання пройти НМТ в населеному пункті, у якому ТЕЦ буде створено лише для проведення додаткових сесій, мали під час унесення інформації щодо участі в НМТ в персональному кабінеті підтвердити бажання проходити НМТ під час додаткових сесій.

Розгляд документів осіб та прийняття рішень про їх допуск / недопуск до участі в додаткових сесіях НМТ здійснювала регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти.