м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Додаткова сесія ЄВІ/ЄФВВ

Для певних категорій зареєстрованих вступників у період із 31 липня до 14 серпня  2024 року буде проведено додаткову сесію ЄВІ / ЄФВВ. Участь у ній мають право взяти ті, хто:

  • не встигли зареєструватися для участі в ЄВІ / ЄФВВ під час основного періоду реєстрації;
  • зареєструвалися для участі в основній сесії, проте з певних поважних причин не змогли взяти участі в тестуванні, не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступного випробування;
  • вибрали проходити ЄФВВ за спрямуваннями, предметні тести з яких відбуваються одночасно під час основної сесії.

У межах часу, відведеного для додаткового періоду реєстрації (17–21 червня)приймальні комісії закладів вищої освіти здійснюватимуть реєстрацію осіб, які не змогли зареєструватися для участі в  ЄВІ / ЄФВВ під час основного періоду реєстрації.

Для дистанційної реєстрації потрібно сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів та надіслати його на електронну адресу приймальної комісії. У разі успішної реєстрації вступнику / вступниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. 

Докладніше – у відповідному розділі. 

Протягом трьох календарних днів з дня проведення основної сесії ЄВІ / ЄФВВ (з урахуванням дня проведення вступного випробування), у якому вступники мали брати участь, подати документи для участі в додатковій сесії можуть ті, хто:

  1. Брали участь в основній сесії вступного випробування, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через одну з причин, підтверджених відповідними рішеннями регламентних комісій.
  2. Не змогли взяти участі в основній сесії вступного випробування через причини, які не залежали від їхніх дій та волі та на які вони не могли вплинути.

Особи, які брали участь в основній сесії вступного випробування, але стосовно них зафіксовано порушення процедури проведення вступних випробувань, мають подати заяву для участі в додатковій сесії в день проведення тестування одночасно з поданням апеляційних заяв щодо порушення процедури. 

Особи, які брали участь в основній сесії ЄВІ / ЄФВВ, але не змогли розпочати або завершити виконання завдань вступних випробувань через поважні причини, мають подати до  регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого проходили ЄВІ / ЄФВВ, заяву щодо надання можливості пройти тестування під час додаткових сесій. Таку заяву учасники можуть подати через відповідального за пункт тестування в день проведення ЄВІ / ЄФВВ в пункті тестування до моменту виходу з нього або протягом трьох календарних днів з дня проведення відповідного вступного випробування.

Особи, які не з’явилися до пункту тестування через поважні причини, подають до регіонального центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого мали проходити ЄВІ / ЄФВВ заяву щодо надання можливості пройти ЄВІ / ЄФВВ під час додаткової сесії, а також відповідний(-і) підтвердний(-і) документ(-и), де буде відображено факти та обставини, що можуть бути підставою для допуску до участі в додатковій сесії.

Заяву щодо участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ та підтвердні документи вступники можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти в один із таких способів:

  • за допомогою поштового зв’язку (ураховуючи день проведення ЄВІ / ЄФВВ та час, потрібний на доставку документів до регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • електронною поштою (датою відправлення вхідного листа вважають дату, зафіксовану в електронній скриньці регіонального центру оцінювання якості освіти);
  • особисто заявником або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

Рішення про допуск до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ осіб, які брали участь в основній сесії вступного випробування, приймає регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти на підставі записів, зроблених у документах пункту тестування. Особу допускають до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ за умови задоволення апеляційною комісією при Українському центрі оцінювання якості освіти  клопотання про анулювання її результату ЄВІ / ЄФВВ.

Розгляд документів, поданих особами, регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти здійснює протягом трьох робочих днів з урахуванням дня їх надходження.

Інформацію про рішення регламентної комісії щодо допуску / недопуску особи до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ зазначають в її кабінеті учасника вступних випробувань до магістратури.

Вступники мають право оскаржити рішення регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти щодо відмови в допуску до участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти не пізніше ніж через три робочих дні (з урахуванням часу, потрібного  на її доставку) з дати розміщення відповідного рішення на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. 

Докладніше про реєстрацію для участі в додатковій сесії ЄВІ / ЄФВВ – за посиланням.