м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Характеристика сертифікаційної роботи з української мови

У характеристиці сертифікаційної роботи з української мови визначено структуру тесту, час, відведений на його виконання, конкретизовано кількість та типи завдань, уміщених до сертифікаційної роботи, наведено схему нарахування тестових балів. Детальне ознайомлення з цією інформацією допоможе випрацювати власну стратегію ефективної роботи під час зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Сертифікаційна робота з української мови містить 40 завдань різних форм і складається з двох частин:

  1. «Українська мова» (39 завдань),
  2. «Власне висловлення» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання, – 74. На виконання сертифікаційної роботи відведено 150 хвилин.

Результат виконання всіх завдань переводиться у шкалу 1-12 балів і зараховується, як бал державної підсумкової атестації (ДПА) тих учасників, які здобувають повну загальну середню освіту в поточному році, а також переводиться у шкалу 100-200 балів і використовується під час прийому до закладів вищої освіти (конкурсний предмет “українська мова”).

Завантажити характеристику у форматі PDF.