м.Львів, вул.Шевченка, 116, корп.2 (032)242-26-60 (067)673-49-81

Права та обов’язки громадського спостерігача

Громадський спостерігач МАЄ ПРАВО:

  1. Ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО.
  2. Бути присутніми в пунктах реєстрації учасників ЗНО, в пунктах проведення, аудиторіях, пунктах обробки, пунктах перевірки, на засіданнях апеляційної регламентних та експертних комісій.
  3. Спостерігати за етапами організації та проведення ЗНО, за умови дотримання вимог щодо порядку проведення ЗНО.
  4. Вести фото- та відеозйомку, аудіозапис на всіх етапах проведення ЗНО, крім періоду безпосереднього виконання учасниками ЗНО завдань в аудиторіях, а також у пунктах перевірки та пунктах обробки.
  5. Бути присутнім під час здійснення контролю за дотриманням учасниками ЗНО вимог щодо заборони мати при собі засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими технічних засобів чи пристроїв.
  6. Підписувати протокол про завершення процедури проведення ЗНО, у разі необхідності вносити до нього свої зауваження та пропозиції, отримувати його примірник.  

Громадський спостерігач ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

  1. Ознайомитись із вимогами щодо проведення процедури ЗНО до моменту прибуття на об’єкт спостереження.
  2. Після прибуття на об'єкт спостереження подати посадовій чи службовій особі, відповідальній за проведення відповідної процедури, посвідчення громадського спостерігача та документ, що посвідчує особу.
  3. У відомості реєстрації громадських спостерігачів засвідчити особистим підписом наявність чи відсутність родинних чи інших зв'язків із будь-якою особою з числа учасників ЗНО чи тих, які його проводять, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерігача.
  4. Про виявлені порушення та недоліки під час проведення ЗНО повідомляти відповідальній особі.

Громадському спостерігачеві ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

  1. Втручатися будь-яким чином у процес проведення ЗНО.
  2. Перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дії, що порушують порядок його проведення або заважають здійснювати свої повноваження працівникам, залученим до виконання роботи на об’єкті спостереження.
  3. Спілкуватись та допомагати в будь-якій формі учасникам ЗНО під час виконання ними завдань в аудиторіях.
  4. Чинити дії, що відволікають увагу учасників ЗНО під час виконання ними сертифікаційної роботи (фото-та відеозйомка, аудіозапис тощо).
  5. Мати при собі в аудиторії, протягом часу, відведеного на виконання сертифікаційної роботи учасниками ЗНО, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації та також елементи, що можуть бути їх складовими.
  6. Використовувати свій статус у діяльності, не пов’язаній зі спостереженням за ходом проведення ЗНО.