Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-15 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте її у таблиці «Відповідь до завдання».

Завдання №1

Зростання обсягів промислового виробництва в Україні в період НЕПу було забезпечено завдяки
Аскасуванню заборон на приватне підприємництво, упровадженню оренди, економічних методів господарювання.
Бзалученню іноземних інвестицій, розширенню сфери товарно-грошових відносин, централізації управління.
Взниженню цін як на промислові товари для селянства, так і на сільськогосподарську продукцію для робітників.
Гпроведенню націоналізації підприємств промисловості, транспорту, уведенню загальної трудової повинності.


Відповідь до завдання № 1 АБВГ


Завдання №2

Підтримка радянською владою Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) у 1920-ті рр.. пояснюється
Атолерантним ставленням до релігійних вірувань українців.
Бвикористанням церкви в поширенні комуністичних ідей
Всприянням розвитку релігійної свідомості як основи народного життя.
Гнамаганням послабити та розколоти Російську православну церквуВідповідь до завдання № 2 АБВГ


Завдання №3

Позначте положення, які розкривають основний зміст політики українізації (коренізації) :
1усунення представників інших національностей із посад і заміна їх українцями;
2підготовка, виховання та висування кадрів корінної національності;
3проголошення української мови державною;
4розширення мережі навчальних і культурних закладів і друкування засобів масової інформації мовою корінного населення;
5витіснення мов національних меншин з освіти та культури республіки;
6створення окремих адміністративно-територіальних одиниць у місцях компактного проживання неукраїнського населення;
7надання переваг українцям під час влаштування на роботу, а також у здобутті освіти.

Варіанти відповіді:
А1,3,5;
Б2,4,7;
В3,4,6;
Г4,5,7.Відповідь до завдання № 3 АБВГ


Завдання №4

Документ, зображений на фото, свідчить про здійснення в УСРР політики

А «коренізації».
Б «воєнного комунізму».
В «колективізації».
Г «форсованої індустріалізації».Відповідь до завдання № 4 АБВГ


Завдання №5

Яке завдання вирішувалося радянською владою в галузі культури в 1920-ті рр..?
Азгортання політики «українізації»
Бстворення системи університетської освіти
Взапровадження загальної середньої обов’язкової освіти
Гліквідація не писемності серед дорослого населенняВідповідь до завдання № 5 АБВГ


Завдання №6

Розвиткові сільського господарства України в період НЕПу було притаманне
Астворення агроміст із розгалуженою переробною інфраструктурою.
Бфункціонування виробничо-збутових кооперативів і товариств.
Воб’єднання всіх господарств незаможних селян у радгоспи.
Грозгортання мережі машинно-тракторних станцій і бригад.


Відповідь до завдання № 6 АБВГ


Завдання №7

Вкажіть представників українського кінематографа 1920-х роках, які були режисерами фільмів “Звенигора” та “Остап Бандура”:
АО. Довженко, І. Савченко;
БІ. Савченко, В. Гардін;
ВД. Вертов, О. Довженко;
ГО. Довженко, В. Гардін.Відповідь до завдання № 7 АБВГ


Завдання №8

У 1922р. відбулося
Апідписання договору про військовий союз між РСФРР і УСРР.
Бприйняття Конституції Української СРР.
Вукладення Варшавського договору.
Гутворення Союзу РСР.


Відповідь до завдання № 8 АБВГ


Завдання №9

Поглядам якого українського митця Червневий (1926р.) пленум ЦК КП(б)У дав таку оцінку:
«Ці гасла можуть бути прапором для української буржуазії, що зростає на грунті непу, бо вона під орієнтацією на Європу безперечно розуміє відмежування від фронту міжнародної революції, від столиці СРСР – Москви…»?
АЛеся Курбаса
БОлександра Довженка
ВМиколи Хвильового
ГМихайла БойчукаВідповідь до завдання № 9 АБВГ


Завдання №10

Складовою якої політики радянської влади в УСРР були заходи, відображені в документі, уривок із якого процитовано:
«Повна рівноправність української та російської мов, усунення тих перешкод, які б затримували природний розвиток української культури… У школах з викладанням російською мовою необхідне запровадження обов’язкового вивчення української мови…»?
А«воєнного комунізму»
Б ліквідації неписьменності
В коренізації
Г пацифікаціїВідповідь до завдання № 10 АБВГ


Завдання №11

Однією зі складових політики партійно-державного керівництва УСРР у галузі сільського господарства в роки НЕПу було
Астворення МТС для технічного обслуговування селянських господарств.
Бупровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію.
Воб’єднання всіх бідняцько-середняцьких господарств у колгоспи.
Гсприяння розвиткові сільськогосподарської та споживчої кооперації.


Відповідь до завдання № 11 АБВГ


Завдання №12

Вкажіть, яку політику партійно-державного керівництва УСРР уособлювали зображені на фото діячі:
О. ШумськийМ. Скрипник
А“воєнного комунізму”;
Б“українізації.”;
В“колективізації.”;
Г“червоного терору”.Відповідь до завдання № 12 АБВГ


Завдання №13

Слова Й. Сталіна «…Ми маємо ворогів внутрішніх…Ми маємо ворогів зовнішніх.. ..Ми мали кризу заготівлі, яку вже ліквідовано. Криза заготівлі стала першим серйозним виступом капіталістичних елементів села проти радянської влади» були сигналом до
А запровадження продрозверстка
Б створення системи МТС
В розпуску колгоспів
Г згортання непу.Відповідь до завдання № 13 АБВГ


Завдання №14

Укажіть заходи керівництва УСРР у сільському господарстві впродовж 1921–1928 років :
1зведення всіх податків із селянського двору до єдиного податку в грошовій формі;
2створення агроміст з розгалуженою переробною інфраструктурою;
3розвиток мережі сільськогосподарських кооперативів та споживчих товариств;
4упровадження продрозверстки на всю сільськогосподарську продукцію;
5звільнення від сплати податків господарств незаможних селян;
6створення МТС для виробничо-технічного обслуговування селянських господарств;
7об’єднання одноосібних селянських господарств у колгоспи та радгоспи.

Варіанти відповіді:
А1,3,5;
Б2,4,6;
В3,5,7;
Г4,6,7.Відповідь до завдання № 14 АБВГ


Завдання №15

Олександр Шумський і Михайло Волобуєв у 1920-х роках
Акритикували кадрову та економічну політику союзного керівництва в Україні.
Бвиступали за згортання політики українізації та політики колективізації.
Взасуджували «націонал-комуністичний ухил» партійного керівництва України.
Гбули послідовними прихильниками сталінського плану «автономізації»


Відповідь до завдання № 15 АБВГРозробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2021)