Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-15 мають чотири варіанти відповіді, з яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Оберіть, на Вашу думку, правильний варіант відповіді, позначте її у таблиці «Відповідь до завдання».

Завдання №1

Виникнення самостійних політичних центрів на Русі в ХІІ – на початку ХІІІст. Було наслідком
Амонгольської навали
Бполітичної роздробленості
Врозпаду тріумвірату Ярославичів
Ггосподарського занепаду КиєваВідповідь до завдання № 1 АБВГ


Завдання №2

У якому князівстві родове боярство наважилося оголосити князем одного з бояр?
А Галицькому
Б Волинському
В Переяславському
Г Чернігово-СіверськомуВідповідь до завдання № 2 АБВГ


Завдання №3

Вкажіть воєначальника, орди якого у 1259 р. розорили землі Галицько-Волинського князівства:
АБатия;
ББурундая;
ВКуремси;
ГДжанібека.Відповідь до завдання № 3 АБВГ


Завдання №4

Однієї з причин політичної роздробленості Київської Русі є
Авідсутність чіткого механізму спадкоємності великокнязівської влади.
Брозпад державного адміністративного апарату.
Взанепад сільського господарства й торгівлі.
Гпадіння Візантійської імперії.


Відповідь до завдання № 4 АБВГ


Завдання №5

Що було спільного в правлінні князів Галицько-Волинської держави Романа Мстиславовича та Данила Романовича?
А приборкання боярської опозиції
Б розбудова Галицької митрополії
В боротьба з Тевтонським орденом
Г створення антимонгольської коаліціїВідповідь до завдання № 5 АБВГ


Завдання №6

Яке князівство в першій половині ХІІІ ст.. стало центром об’єднання земель Південно-Західної Русі?
АЧернігівське
БВолинське
ВКиївське
ГПереяславськеВідповідь до завдання № 6 АБВГ


Завдання №7

В уривку з історичного джерела «[Князь Лев] захотів собі частини в землі Польській… Поїхав до Ногая окаянного проклятого. [Просити] допомоги для себе в поході проти Ляхів...» ідеться про союзників галицько-волинського князя –
А хазарів.
Бмонголів.
Впеченігів.
Гполовців.Відповідь до завдання № 7 АБВГ


Завдання №8

Головне завдання зовнішньої політики князя Данила Галицького в другій половині 40 – 60-х рр.. ХІІІ ст.. полягало в
Арозширенні території держави за рахунок володінь Угорщини
Бздобутті великокнязівського столу в Литві для свого сина Лева
Вукладенні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену
Гстворенні коаліції європейських держав для боротьби із Золотою ОрдоюВідповідь до завдання № 8 АБВГ


Завдання №9

Зображену картосхему потрібно використовувати, характеризуючи боротьбу руських князів із
Ахозарами.
Бпеченігами.
Вмонголами.
Гполовцями.Відповідь до завдання № 9 АБВГ


Завдання №10

Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови? «... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»
А«Слово о полку Ігоревім»
Б«Руська правда» Ярослава Мудрого
В«Повчання дітям» Володимира Мономаха
Г«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона


Відповідь до завдання № 10 АБВГ


Завдання №11

1199 – 1205 роки - це період в історії Галицько-Волинського князівства, для якого було характерним
Аутворення та становлення єдиної держави, поширення влади князя на Київ і Київську землю.
Брозпад єдиної держави, зростання самостійності бояр, втручання у внутрішні справи сусідніх держав
Ввідновлення державної єдності, намагання створити анти монгольську коаліцію європейських держав.
Гослаблення золотоординської залежності, боротьба з Польщею й Литвою за Люблінську та Берестейську землі.Відповідь до завдання № 11 АБВГ


Завдання №12

Галицьку митрополію православної церкви утворено за ініціативи галицько-волинського князя
А Юрія І Львовича.
Б Лева Даниловича.
В Данила Романовича.
Г Романа Мстиславовича.Відповідь до завдання № 12 АБВГ


Завдання №13

Позначте рік, у якому об’єдналися Галицьке та Волинське князівства в єдину державу:
А1171 р.;
Б1185 р.;
В1199 р.;
Г1205 р.Відповідь до завдання № 13 АБВГ


Завдання №14

Основне завдання зовнішньої політики Данила Галицького в другій половині 40-60-их рр. ХІІІ ст. полягало у
Азміцненні власного авторитету та отриманні королівської корони
Букладанні союзу з Польщею для відсічі агресії Тевтонського ордену
Встворенні коаліції європейських держав для боротьби з Золотою Ордою
Грозширенні території Галицько-Волинського князівства за рахунок сусідніх держав


Відповідь до завдання № 14 АБВГ


Завдання №15

Сутність роздробленості Київської держави полягала у
А зміцненні самостійності удільних князівств.
Б появі інституту загальноруських князівських з’їздів.
В відсутності механізму спадкоємності влади великого князя.
Г занепаді віча – органу громадського та державного управління.Відповідь до завдання № 15 АБВГРозробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2021)