Made for Owest Часу залишилось :

logo
ТРЕНУВАЛЬНЕ
ON-LINE ТЕСТУВАННЯ
підготовка до ЗНО

NEW


Завдання 1-14 мають по п'ять варіантів відповіді з яких тільки ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильну, на Вашу думку, відповідь і позначте її у таблиці "відповідь до завдання"

Завдання №1

На координатній прямій зображено точки з координатами а, b і с (див. рисунок).

Одна з наведених рівностей є правильною. Укажіть цю рівність.
А Б В Г Д
ab = c a + b = c bc = a b + c = a a + b = -1


Відповідь до завдання № 1 АБВГД


Завдання №2

Розташуйте в порядку зростання числа: a=tg36°, b=tg93°, c=tg180°.
А Б В Г Д
b; c; a c; b; a a; b; c c; a; b b; a; c


Відповідь до завдання № 2 АБВГД


Завдання №3

Обчисліть log318 − log32.
А Б В Г Д
2 3 log316 6 9


Відповідь до завдання № 3 АБВГД


Завдання №4

Яке з наведених чисел є коренем рівняння
А Б В Г Д
1 0 3 – 2 – 1


Відповідь до завдання № 4 АБВГД


Завдання №5

Розв'яжіть рівняння
А Б В Г Д
не має коренів


Відповідь до завдання № 5 АБВГД


Завдання №6

Розв’яжіть нерівність 3 + log2x ≤ 0.
А Б В Г Д
[8; +∞) [–6; +∞)


Відповідь до завдання № 6 АБВГД


Завдання №7

Укажіть рисунок, на якому зображено ескіз графіка функції y = kx при k > 1.
А Б В Г Д


Відповідь до завдання № 7 АБВГД


Завдання №8

Знайдіть область визначення функції
А Б В Г Д


Відповідь до завдання № 8 АБВГД


Завдання №9

До графіка функції  проведено дотичну у точці з абсцисою . Обчисліть тангенс кута нахилу цієї дотичної до додатного напряму осі абсцис.
А Б В Г Д
– 4,5 – 3 0 3 4,5


Відповідь до завдання № 9 АБВГД


Завдання №10

Обчисліть площу зафарбованої фігури, зображеної на рисунку.
А Б В Г Д
1


Відповідь до завдання № 10 АБВГД


Завдання №11

У квадраті зі стороною 4 см відмічають точку. Яка імовірність того, що відстань від цієї точки до найближчої сторони квадрата менше 1 см?
А Б В Г Д
1Відповідь до завдання № 11 АБВГД


Завдання №12

Сума трьох кутів паралелограма дорівнює 2800. Визначте градусну міру більшого кута цього паралелограма.
А Б В Г Д
1000 800 1400 400 1200


Відповідь до завдання № 12 АБВГД


Завдання №13

SАBС і S1А1B1С1 – правильні трикутні піраміди. Кожне ребро піраміди SАBС вдвічі більше за відповідне ребро піраміди S1А1B1С1. Визначте площу бічної поверхні піраміди SАBС, якщо площа бічної грані S1А1B1 дорівнює 8 см².
А Б В Г Д
16 см² 24 см² 48 см² 64 см² 96 см²


Відповідь до завдання № 13 АБВГД


Завдання №14

Знайдіть вектор , якщо ,
А Б В Г Д


Відповідь до завдання № 14 АБВГДУ завданні 15 до кожного з трьох рядків інформації у лівій колонці, виберіть один, на вашу думку, правильний варіант у правій колонці. Поставте позначки в таблиці «Відповідь до завдання» на перетині відповідних рядків і колонок.

Завдання №15

Установіть відповідність між числом (1 – 3) та множиною, до якої воно належить (А –Д).
Число
Множина
1 3,4
2
3
Амножина натуральних чисел
Бмножина складених чисел
Вмножина цілих чисел, що не є натуральними числами
Гмножина дробових чисел
Дмножина ірраціональних чисел


Відповідь до завдання № 15 АБВГД
1
2
3Розв'яжіть завдання 16-21. У клітинку "відповідь до завдання" введіть число. Якщо число містить дробову частину, то між цілою та дробовою частиною поставте КОМУ. Інші символи комп'ютерна програма відзначить як помилку.

Завдання №16

Обчисліть значення виразу 2 sin a cos a, якщо sin a + cos a = 1,2.


Відповідь до завдання № 16


Завдання №17

Увесь басейн наповнюється водою через першу трубу за 20 хв, а через другу – за 30 хв. Через скільки хвилин буде наповнений увесь басейн, якщо одночасно відкрити дві труби?


Відповідь до завдання № 17


Завдання №18

Розв'яжіть рівняння .


Відповідь до завдання № 18


Завдання №19

Обчисліть значення похідної функції  при .


Відповідь до завдання № 19


Завдання №20

У трикутнику АВС основа висоти АK лежить на продовженні сторони ВС (див. рисунок). АK = 6, . Радіус описаного навколо трикутника АВС кола дорівнює Визначте довжину АС.


Відповідь до завдання № 20


Завдання №21

Висота правильної чотирикутної піраміди дорівнює 12 см, апофема — 13 см. Обчисліть об’єм (у см³) цієї піраміди.


Відповідь до завдання № 21Розробка та підтримка: ІТ відділ ЛРЦОЯО © (2008-2021)